Zorgcentrum Park Braband in SchalkhaarDe Gemeente Deventer heeft in het kader van de WMO binnen de Woonzorgcentra Sparrenheuvel in Diepenveen en Park Braband in Schalkhaar een aantal rolstoelen geplaatst die voor kortdurende uitleen beschikbaar zijn.
De rolstoelen kunnen in geval van nood kortdurende geleend worden doorinwoners van beide dorpen.
Kortdurend wil in dit geval zeggen maximaal 36 uur.
Deze rolstoelen zijn voorzien van een muntsysteem zoals ook voor winkelwagentjes gebruikt wordt.
Voor langdurige uitleen zijn bij thuiszorginstelling Carinova rolstoelen beschikbaar.
Bij de receptie van beide locaties is een map waar naast de datum, de naam, het adres en het telefoonnummer van de lener vermeld dienen te worden.
Naast deze rolstoelen zijn beide locaties sinds enige tijd in het bezit van een AED.
Een AED is een apparaat dat bij een reanimatie gebruikt kan worden om middels een stroomstoot het hart weer op gang te brengen.
Deze AED's zijn bedoeld voor gebruik in de woonzorgcentra en bij een reanimatie in de omgeving van de centra.
Voor gebruik van rolstoel en AED kan men zich tijdens kantooruren melden bij de receptie en buiten kantooruren bij het dienstdoend personeel.