Beste lezers,

Allereerst willen wij ons aller medeleven uitspreken naar de nabestaanden van de dhr. en mevr. Beltman, welke getroffen zijn door de vliegramp, die vorige week heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van dit tragische feit is er een discussie ontstaan over het wel of niet laten doorgaan van het komende feestweekend van Schalkhaar Life.
Het bestuur van Schalkhaar Life heeft na goed overleg met de woordvoerders van de fam. Beltman besloten om gehoor te geven aan de wens van de nabestaanden om het feest door te laten gaan, hier en daar weliswaar in aangepaste vorm.
Wij als bestuur van de Ondernemersvereniging Schalkhaar zullen dit besluit respecteren.
Tengevolge van persoonlijke overwegingen zullen Bakkerij Jos Timmer, Femy Sestu de mobiele vakantie expert en Plus André Fahner dit jaar niet actief deelnemen aan de braderie.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Ondernemersvereniging Schalkhaar