Beste lezers,

Allereerst willen wij ons aller medeleven uitspreken naar de nabestaanden van de dhr. en mevr. Beltman, welke getroffen zijn door de vliegramp, die vorige week heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van dit tragische feit is er een discussie ontstaan over het wel of niet laten doorgaan van het komende feestweekend van Schalkhaar Life.
Het bestuur van Schalkhaar Life heeft na goed overleg met de woordvoerders van de fam. Beltman besloten om gehoor te geven aan de wens van de nabestaanden om het feest door te laten gaan, hier en daar weliswaar in aangepaste vorm.
Wij als bestuur van de Ondernemersvereniging Schalkhaar zullen dit besluit respecteren.
Tengevolge van persoonlijke overwegingen zullen Bakkerij Jos Timmer, Femy Sestu de mobiele vakantie expert en Plus André Fahner dit jaar niet actief deelnemen aan de braderie.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Ondernemersvereniging Schalkhaar

Binnenkort

Gerard Dubois 40 jaar fotopassie
School van Frieswijk
zaterdag 26 okt 2019 -
13:00 17:00 uur
Het Wonder van Frieswijck

zondag 08 dec 2019 -
15:00 uur
Kerstmarkt in Schalkhaar

zaterdag 14 dec 2019
Wieteke van Dort, Een Indische Tante
School van Frieswijk
zondag 12 jan 2020 -
15:00 uur
Botman en Van Vleuten, Love is in the air!
School van Frieswijk
zondag 09 feb 2020 -
15:00 uur
Leo Fijen, Lezing over 'loslaten'
School van Frieswijk
zondag 08 mrt 2020 -
15:00 uur
Go to top